Hieronder vindt u de informatie over de Stichting Orthodox Welzijn en het Russisch Orthodox klooster van de Heilige Nicolaas van Myra de Wonderdoener die alle Orthodoxe ANBI's moeten publiceren.

Naam   
Stichting Orthodox Welzijn
Russisch Orthodox Klooster van de Heilige Nicolaas

Verkorte versie van de naam    SOW

RSIN-nummer     805402329

Contactgegevens   
Buorren 18, 8584 VC  Hemelum
E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bestuur
Voorzitter, secretaris, penningmeester

Doelstelling   
De Stichting Orthodox Welzijn is de eigenaar van het gebouw waarin het Russisch Orthodox klooster van de Heilige Nicolaas van Myra is gevestigd. De belangrijkste doelstellingen zijn:
•    Beheer en onderhoud van het gebouw van het Russisch Orthodox Klooster van de Heilige Nicolaas te Hemelum
•    Organiseren van maatschappelijke activiteiten relevant voor orthodoxe gelovigen in Nederland
•    Bevorderen communicatie tussen orthodoxen in Nederland
•    Het faciliteren van een goede leefomgeving voor de monnik(en) in het klooster

Beleidsplan   
Het algemene doel van de stichting Orthodox Welzijn en het klooster komen in 2014 met name tot uiting in de volgende praktische activiteiten:
•    Vaststellen plan van aanpak voor achterstallig onderhoud.
•    Vinden van fondsen voor aanpak van achterstallig onderhoud en dagelijks beheer
•    Faciliteren, verzorgen van diensten in en buiten het klooster
•    Pastorale activiteiten (bezoek aan gelovigen en contact via telefoon/mail)
•    Rondleidingen en informatie over het klooster
•    Ontwikkelen, Verbeteren en beheren van website
•    Verzorgen Kloosternieuws en andere publicaties
•    Ondersteunen van de organisatie “Vrienden van het klooster”
•    Gevangenispastoraat: bezoek aan gedetineerden in verscheidene gevangenissen
•    Beheer kloosterwinkel
•    Jaarlijkse bedevaart
•    Ontwikkeling informatieve presentatie voor geïnteresseerden
•    Andere activiteiten die aansluiten bij de doelstelling van het Klooster en SOW

Beloningsbeleid   
Bestuurders en overige functionarissen van de stichting Orthodox Welzijn en het klooster krijgen niet betaald voor hun werkzaamheden. Ook worden geen gederfde inkomsten vergoed. Onkosten worden wel op declaratie vergoed.
   
Financiën 2014   

Baten  €21.066 Lasten    €23.179
Giften en verkopen €21.066 Inkopen    €3.282
    Kosten gebouw €9.317
    Reiskosten    €5.684
    Overige kosten €4.914

 

Toelichting:
De stichting en het klooster zijn volledig afhankelijk van vrijwillige giften door derden en de verkoop van, aan het orthodox geloof gerelateerde, producten vanuit de kloosterwinkel. Voor de verkoop vanuit de kloosterwinkel worden inkopen gedaan in binnen en buitenland. De kosten van het gebouw betreffen alle aan het gebouw gerelateerde kosten, het gebruik ervan en het onderhoud. De reiskosten betreffen met name de reiskosten t.b.v. het regelmatig houden van kerkdiensten elders (niet in het klooster), het regelmatig afleggen van pastorale bezoeken (huis, ziekenhuis, gevangenis etc.).