Afdrukken

 

ANBI-informatie

 

Hieronder vindt u de informatie over de stichting Orthodox Welzijn en het Russisch Orthodox klooster van de Heilige

 

Nicolaas van Myra die alle Orthodoxe ANBI's moeten publiceren.

 

Naam

Stichting Orthodox Welzijn

Russisch Orthodox klooster van de Heilige Nicolaas

Verkorte versie van de naam

S.O.W.

RSIN-nummer

Stichting Orthodox Welzijn: 805402329

Russisch Orthodox klooster van de Heilige Nicolaas: 824155257

Contactgegevens

Buorren 18, 8584 VC Hemelum. E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bestuur

Voorzitter, secretaris, penningmeester

Doelstelling

De Stichting Orthodox Welzijn is de eigenaar van het gebouw waarin het Russisch Orthodox klooster van de Heilige Nicolaas van Myra is gevestigd. De belangrijkste doelstellingen zijn: 

 • Beheer en onderhoud van het gebouw van het Russisch Orthodox Klooster van de Heilige Nicolaas te Hemelum

 • Organiseren van maatschappelijke activiteiten

 • Bevorderen communicatie tussen orthodoxen in Nederland

 • Het faciliteren van een goede leefomgeving voor de monnik(en) in het klooster

Beleidsplan

Het algemene doel van de stichting Orthodox Welzijn en het klooster komen in 2014 met name tot uiting in de volgende praktische activiteiten: 

 • Uitvoeren plan van aanpak voor achterstallig onderhoud voor hoogst noodzakelijk groot onderhoud ivm de aankoop voormalige pastorie nu hernoemd als Odulphushuis

 • Vinden van fondsen voor uitvoering van (achterstallig) onderhoud en dagelijks beheer en de aankoop van het Odulphushuis

 • Verzorgen van diensten in en buiten het klooster

 • Ontwikkelen, Verbeteren en beheren van website

 • Verzorgen Kloosternieuws

 • Opzetten van “Vrienden van het klooster”

 • Bezoek aan gelovigen en pastoraal werk

 • Gevangenispastoraat: bezoek aan gedetineerden in gevangenissen

 • Beheer kloosterwinkel

 • Ontwikkeling informatieve presentatie voor geïnteresseerden en kloostermuseum

 • Andere activiteiten die aansluiten bij de doelstelling van het Klooster en SOW

 

Beloningsbeleid

Bestuurders en overige functionarissen van de stichting Orthodox Welzijn en het klooster krijgen niet betaald voor hun werkzaamheden. Ook worden geen gederfde inkomsten vergoed. Onkosten worden wel op declaratie vergoed.

 

 

Financiën 2019

Baten

77.723

Lasten

€93.536

Giften en verkopen

 €77.723

Inkopen

€2.454

 

 

Kosten klooster

Groot onderhoud

€11.976

€61.703

 

 

Reiskosten

€5.040

 

 

Overige kosten

€12.343


Toelichting:

De stichting en het klooster zijn volledig afhankelijk van vrijwillige bijdragen van derden en de verkoop van, aan het orthodox geloof gerelateerde, producten vanuit de kloosterwinkel. Voor de verkoop vanuit de kloosterwinkel worden inkopen gedaan in binnen- en buitenland. De kosten van het gebouw betreffen alle aan het gebouw gerelateerde kosten, het gebruik ervan en het onderhoud. De reiskosten betreffen met name de reiskosten t.b.v. het regelmatig houden van kerkdiensten elders (niet in het klooster), het regelmatig afleggen van bezoeken aan parochianen en gevangenissen (gevangenispastoraat).